Godkendelse af fællesskabsaftale om Nordisk Pokémon Fællesskab

Beslutninger vedtaget af kongressen.

Indlægaf Yadoranly » 13. nov 2013, 19:26

KONGRESBESLUTNING 006

Godkendelse af fællesskabsaftale om Nordisk Pokémon Fællesskab


Kongressen har vedtaget følgende beslutning:

1. Fællesskabsaftalen om Nordisk Pokémon Fællesskab indgået mellem PokeTeam og PokéPlaza godkendes hermed på PokeTeams vegne.

2. Teksten til aftalen vedlægges hermed:

FÆLLESSKABSAFTALE OM NORDISK POKÉMON FÆLLESSKAB


PokeTeam og PokéPlaza, herefter "aftaleparterne", er blevet enige om følgende:


INDLEDNING

Nordisk Pokémon Fællesskab etableres som en sammenslutning af nordiske Pokémon fællesskaber, der har til formål at sikre de nødvendige tekniske, økonomiske, juridiske og samarbejdsmæssige foranstaltninger for Pokémon fællesskaberne i norden.


AFSNIT I
NORDISK POKÉMON FÆLLESSKAB

§ 1

Ved denne aftale etableres NORDISK POKÉMON FÆLLESSKAB af aftaleparterne.

§ 2

Nordisk Pokémon Fællesskab har til formål at organisere aftaleparternes tekniske, økonomiske og juridiske anliggender.


AFSNIT II
PRÆSIDENTEN FOR NORDISK POKÉMON FÆLLESSKAB

§ 3

Præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab administrerer aftaleparternes tekniske og økonomiske anliggender, samt repræsenterer dem i juridiske anliggender.

§ 4

Præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab fører forsædet for fællesrådet.


AFSNIT III
FÆLLESRÅDET

§ 5

Fællesrådet koordinerer aftaleparternes aktiviteter, kommer med udspil til initiativer til fordel for Pokémon fællesskaberne i norden, og udpeger præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab.

§ 6

Fællesrådet består af administratorerne for aftaleparternes respektive centralstyrelser og præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab.

§ 7

Fællesrådet udpeger en kandidat til posten som præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab i tilfælde af at den siddende præsident indgiver sin afskedsbegæring eller, at posten som præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab på anden vis bliver ledig.

En kandidat udpeget af fællesrådet forelægges aftaleparternes respektive kongresser til godkendelse eller forkastelse.

Den siddende præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab varetager embedets overdragelse til sin efterfølger.


AFSNIT IV
AFTALEÆNDRINGER

§ 8

Fællesrådet kan, ved indstilling fra en aftaleparts kongres, fremsætte forslag om ændring af denne aftale.

Et forslag til ændring af denne aftale, fremsat af fællesrådet, forelægges aftaleparternes respektive kongresser til godkendelse eller forkastelse. Et behørigt godkendt forslag til ændring af denne aftale træder i kraft to dage efter, at præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab har modtaget den sidste aftaleparts underretning om forslagets godkendelse af dennes kongres.


AFSNIT V
TILTRÆDELSE AF AFTALEPART

§ 9

Yderligere aftaleparter repræsenterende et nordisk land kan, med fællesrådets samtykke, tiltræde denne aftale. Tiltrædelsen træder i kraft når præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab har modtaget den tiltrædende aftaleparts underretning om, at dennes kongres har behørigt godkendt denne aftale.

Ved tiltrædelse af en aftalepart korigerer fællesrådet, i kraft af sin samtykke, de relevante dele af denne aftale.


AFSNIT VI
IKRAFTTRÆDEN

§ 10

Denne aftale træder i kraft når den er behørigt godkendt af aftaleparternes respektive kongresser.

Ved denne aftales ikraftrædelse tiltræder den siddende præsident for PokeTeam og PokéPlaza posten som præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab med samme effekt, som var han eller hun udpeget under bestemmelserne i § 7 af denne aftale.


Udfærdiget den 9. november 2013.For PokeTeam

Tsuroerusu
PokeTeams præsident

MP
Centralstyrelsens administrator


For PokéPlaza

Tsuroerusu
PokéPlazas præsident

ADDE
Forumadministrator


______________________________________________________________________

Vedtaget af kongressen den 13. november 2013.


Kongressens formand

Yadoranly
Brugeravatar
Yadoranly Mand
Pokémon-træner
Pokémon-træner
 
Indlæg: 73
Tilmeldt: 7. jun 2013, 21:26
Land: Danmark

Indlægaf Tsuroerusu » 13. nov 2013, 19:49

PokeTeams præsident har godkendt denne beslutning.


PokeTeams præsident

Tsuroerusu
Præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab
PokeTeams præsident
PokéPlazas præsident
Brugeravatar
Tsuroerusu Mand
PokeTeams præsident
PokeTeams præsident
 
Indlæg: 106
Tilmeldt: 3. jun 2013, 17:25
Geografisk sted: Silkeborg
Land: Danmark


Tilbage til Kongresbeslutninger

cron