Kongressen

AFSNIT II
KONGRESSEN

Artikel 3

Kongressen fastsætter PokeTeams aktiviteter, politikker og regler, vælger centralstyrelsen og fører tilsyn med centralstyrelsens administrator og afdelingsadministratorerne.

Den træffer beslutninger ved almindeligt flertal.

Den kan delegere bestemte funktioner til udvalg.

En kongresbeslutning skal fastsætte kongressens procedurer, retningslinjer og generelle funktioner.

Artikel 4

Kongressen består af centralstyrelsens administrator, afdelingsadministratorerne, valgte repræsentanter for fællesskabet og personer udnævnt af PokeTeams præsident.

Kongressens formand vælges af kongressen i blandt dens medlemmer.

Artikel 5

Kongressen kan etablere udvalg.

Kongressens formand udnævner medlemmerne af et udvalg i blandt medlemmerne af kongressen.

Antallet af medlemmer af et kongresudvalg kan ikke være deleligt med to.

To femtedele af medlemmerne af et udvalg kan, med samtykke fra kongressens formand, indbringe en beslutning eller handling fra udvalget for kongressen.

Artikel 6

Både centralstyrelsen og medlemmerne af kongressen har retten til at fremsætte forslag til beslutninger og initiativer.

Artikel 7

Kongressen udpeger et antal af dets medlemmer til udnævnelse til de forskellige poster i centralstyrelsen i tilfælde af:
  1. et medlem af centralstyrelsen indgiver sin afskedsbegæring;
  2. afskedigelse af et medlem af centralstyrelsen;
  3. en post i centralstyrelsen der på anden vis bliver ledig.
Kongressens formand indstiller til PokeTeams præsident, at han eller hun udnævner medlemmet eller medlemmerne udpeget af kongressen.

Artikel 8

Kongressens formand kan fremsætte forslag om afskedigelse af et medlem af kongressen i tilfælde af alvorlig forseelse, bevidst eller konsistent fravær.

Når kongressens formand fremsætter forslag om afskedigelse af et medlem af kongressen har det pågældende medlem retten til, at afgive forklaring eller forsvar til kongressen indenfor syv dage. Kongressen behandler efterfølgende forslaget om afskedigelse ved to tredjedelsflertal.

Kongressens formand indstiller til PokeTeams præsident, at han eller hun ophæver udnævnelsen af medlemmet afskediget af kongressen.Gruppen er lukket; kun en gruppeleder kan tilslutte nye gruppemedlemmer, sædvanligvis baseret på invitation fra en gruppeleder og accept fra brugeren.

Kongresmedlem
Kongresmedlem

RangGruppemedlemmer Indlæg Hjemmeside, Geografisk sted Friend Safari Tilmeldt
SkribentTahu 1 Mand 1628
Holbæk, Vestsjælland.
Danmark
Water
KrabbyWartortleFrogadier
7. jun 2013, 21:33
Centralstyrelsens administratorMP Kvinde 580
Danmark
  7. jun 2013, 22:34
KongresmedlemZtash Mand 308
Præstø
Danmark
  9. jun 2013, 00:24
KongresmedlemPokelol Mand 230
I mine bukser.
Danmark
  9. jun 2013, 01:04
KongresmedlemBlue Cobra Mand 161
Midt- og Vestjylland
Danmark
Poison
KakunaGarbodorDrapion
10. jun 2013, 21:32
Kongressens formandGoldenGrowlithe Kvinde 224
Sverige
Sverige
Fire
PonytaCharmeleonBraixen
13. jun 2013, 21:28

cron