Indholdsafdelingen

AFSNIT V
AFDELINGER

Artikel 18

PokeTeams afdelinger administrerer og forvalter de forskellige tjenester leveret af PokeTeam. Der skal være afdelinger for nyheder, indhold, forummer og chat.

Hver afdelingsadministration ledes af en afdelingsadministrator.

De er ansvarlige overfor kongressen.

Medlemsskab af en afdelingsadministration er inkompatibelt med, at besidde posten som PokeTeams præsident eller kongressens formand.

Artikel 19

Afdelingsadministratorerne leder og tilrettelægger arbejdet for PokeTeams afdelinger, og udpeger, i overensstemmelse med PokeTeams regler, afdelingsadministrationernes personale.

Afdelingsadministratorerne kan, i overensstemmelse med PokeTeams regler, delegere bestemte funktioner til afdelingsadministrationernes personale.

Når kongressen afskediger afdelingsadministratorerne, skal de indgive deres afskedsbegæring til PokeTeams præsident.

Artikel 20

Udover afdelingerne foreskrevet i artikel 18 (paragraf 1) kan yderligere afdelinger etableres ved en kongresbeslutning.Gruppen er lukket; kun en gruppeleder kan tilslutte nye gruppemedlemmer, sædvanligvis baseret på invitation fra en gruppeleder og accept fra brugeren.