Centralstyrelsen

AFSNIT IV
CENTRALSTYRELSEN

Artikel 15

Centralstyrelsen administrerer PokeTeam, fører tilsyn med afdelingsadministrationerne, og implementerer og håndhæver kongressens beslutninger og initiativer.

Den er ansvarlig overfor kongressen.

Medlemsskab af centralstyrelsen er inkompatibelt med, at besidde posten som PokeTeams præsident eller kongressens formand.

Artikel 16

Centralstyrelsens administrator leder og tilrettelægger centralstyrelsens arbejde. Han eller hun samt afdelingsadministratorerne er ansvarlige for PokeTeams interne anliggender, og sikrer implementeringen af kongressens beslutninger.

Han eller hun kan, i overensstemmelse med PokeTeams regler, delegere bestemte funktioner til afdelingsadministratorerne.

Når kongressen afskediger centralstyrelsens administrator, skal han eller hun indgive sin afskedsbegæring til PokeTeams præsident.

Artikel 17

Beslutninger truffet af centralstyrelsens administrator godkendes, hvor det er nødvendigt, af afdelingsadministratorerne med ansvar for deres implementering.Gruppen er lukket; kun en gruppeleder kan tilslutte nye gruppemedlemmer, sædvanligvis baseret på invitation fra en gruppeleder og accept fra brugeren.


cron