PokeTeams præsident

AFSNIT III
POKETEAMS PRÆSIDENT

Artikel 9

PokeTeams præsident sikrer den fornødne respekt for vedtægterne. Han eller hun sikrer den korrekte drift af PokeTeams infrastruktur.

Han eller hun træffer afgørelse om en beslutning fra centralstyrelsens administrator eller afdelingsadministratorerne er i overensstemmelse med PokeTeams regler eller vedtægterne.

Han eller hun er garanten for teknisk stabilitet, juridisk integritet og den fornødne respekt for fællesskabsaftaler.

Artikel 10

PokeTeams præsident er Præsidenten For de Forenede Europæiske Pokémon Fællesskaber.

Artikel 11

PokeTeams præsident udnævner, i overensstemmelse med PokeTeams regler, medlemmerne af kongressen, og, når de indgiver deres afskedsbegæring eller bliver afskediget af kongressen, ophæver deres udnævnelse.

Artikel 12

PokeTeams præsident udnævner centralstyrelsen ved kongressens udpegelse, og ophæver udnævnelsen når et medlem af centralstyrelsen indgiver sin afskedsbegæring eller bliver afskediget af kongressen.

Ved indstilling fra afdelingsadministratorerne, udnævner han eller hun personalet for afdelingsadministrationerne og ophæver deres udnævnelse.

Artikel 13

PokeTeams præsident godkender kongresbeslutninger indenfor tre dage efter en beslutnings vedtagelse og indgivelsen til ham eller hende.

Han eller hun kan, indenfor denne tidsbegrænsning, anmode kongressen om genbehandling, ved to tredjedelsflertal, af en beslutning eller dele deraf. En sådan genbehandling kan ikke afvises.

Artikel 14

Beslutninger truffet af PokeTeams præsident, undtagen dem foreskrevet i artiklerne 9, 11, 12 (paragraf 1) og 13, godkendes også af centralstyrelsens administrator, og, hvor det er nødvendigt, af de involverede afdelingsadministratorer.Gruppen er lukket; kun en gruppeleder kan tilslutte nye gruppemedlemmer, sædvanligvis baseret på invitation fra en gruppeleder og accept fra brugeren.

PokeTeams præsident
PokeTeams præsident


cron